Partneři

14. 11. 2014

Společnost AIRnano spolupracuje při svých aplikacích, studiích a realizacích s akreditovanými laboratořemi EKOCENTRUM OVALAB a LABTECH Klatovy a Paskov. Partnerem je i společnost iDry která v rámci svého businessu ( ekologické suché mytí aut ) realizuje i aplikace nanosuspenze TiO2 v interiérech jimi ošetřovaných automobilů. V současné době je v jednání spolupráce s Fakultní nemocnicí v Ostravě a Střední školou vinařskou ve Valticích.

Zpět